Incasso Advocaten

Uw debiteur betaalt niet, wat nu?

Deze website informeert u in het kort over de mogelijkheden om via ons op snelle en efficiënte wijze uw vordering(en) te incasseren. Het zal u niet verbazen dat daadkrachtig optreden het beste resultaat geeft. Dat optreden kunt u van ons verwachten en mag u van ons verlangen.

De aanpak wordt in nauw overleg met u bepaald. Indien gewenst: stap voor stap. Steeds moet worden bedacht dat een debiteur die het financieel zwaar heeft alleen nog geneigd is om diegene te betalen die de druk het meest opvoert. Naast sommatie en dagvaarding kan ook worden gedacht aan het leggen van beslag of het aanvragen van het faillissement.

Uw financiële belangen zijn bij ons in goede en vertrouwde handen. Alle advocaten zijn zeer ervaren in de incassopraktijk en zijn lid van de Nederlandse Orde van Advocaten.